Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur
Agency Network Information
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur
Mis uut | Sisukaart | Tagasiside | Abi | Tõlked Print this page
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur

Värske info Hea tava kampaaniatest on kättesaadav portaalist www.tooelu.ee


 

Töötervishoiualase kampaania „Euroopa nädal“ materjalid aastatel 2003-2010

 

 

Euroopa nädal 2010 

"HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE OHUTUS"

      - Teabeleht 86 "Puhastustöötajate vigastuste ja õnnetuste ennetamine"

     - Teabeleht 88 "Kaitstud töötajad"

     - Teabeleht 89 "Töötajaid kaitstes säästate raha"  

      - Teabeleht 96 "Ohutud hooldus- ja remonditööd praktikas: edutegurid"

   

 

Euroopa nädal 2008-2009 "TERVISLIKUD TÖÖKOHAD"

2008.a Töötervishoiupäeva ettekanded

2009.a Töötervishoiupäeva ettekanded

 

   - Teabeleht 80 "Riski hindamine - rollid ja kohustused"

   - Teabeleht 81 "Riskihindamine - tervislike töökohtade võti"

 

 

Euroopa nädal 2007 "KERGENDA  KANDAMIT"

2007.a Töötervishoiupäeva ettekanded 

Trükitud publikatsioonid  

     „Tööinspektori dokumendimapp“ (pdf fail)

     Kergenda koormat. Alaseljavalude ennetamine transpordisektoris (pdf fail)

     Kergenda koormat. Alaseljavalude ennetamine tervishoiusektoris (pdf fail)

  

   EL Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri teabelehed  

 

(2008.a)

       " Teabeleht 71:"Tööga seotud luu-lihaskonna vaevused"

      " Teabeleht 72:"Tööga seotud kaela- ja ülajäsemete vaevused"

      " Teabeleht 73:"Raskuste käsitsi teisaldamisega seotud ohud ja riskid töökohal"

(2000.a)

      " Teabeleht 3:"Tööga seotud luu-lihaskonna vaevused Euroopas"

      " Teabeleht 4:"Tööga seotud kaela- ja ülajäsemete vaevuste ärahoidmine"

      " Teabeleht 5:"Tööga seotud kaela- ja ülajäsemete luu- ja lihaskonna vaevused"

      " Teabeleht 6:"Ülekoormusvigastused Euroopa Liidu liikmesriikides"

             

Tervisliku töökeskkonna programm 2007

"Riskihindamise olulised tegurid"

"Praktiline juhend"

Tööõnnetuste statistika (Eurostat)

Seminar Tallinnas 27.09.2007 (päevakava)

 

      Ettekanded Tallinna seminaril

 

http://osh.sm.ee/good_practice/logo_2006.jpg  Euroopa nädal 2006 "OHUTU LÄHE" 

 

2006.a Töötervishoiupäeva ettekanded 

 

Trükitud publikatsioonid  

      "Lapsed tööl" (Tervise- ja ohutusriskid)(ILO publikatsioon;  pdf fail)

      "Tööturu riskirühmad: noored töötud" pdf fail)

  

   EL Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri teabelehed  

    

       Teabeleht nr 61 "Noorte töötajate ohutus: nõuanded tööandjatele"

       Teabeleht nr 62 "Noorte töötajate ohutus: nõuanded juhendajatele"

       Teabeleht nr 63 "Noorte töötajate ohutus: nõuanded vanematele"

       Teabeleht nr 64 "Noorte töötajate kaitse töökohal"

       Teabeleht nr 65 "Sinu õigused ohutule ja tervislikule tööle"

       Teabeleht nr 66 "Ohud tööl. Juhised noortele"

 

  Tervisliku töökeskkonna programm 2006

Kampaania tutvustus

Kampaania materjalid

Riskihindamisjuhend

  

Euroopa Nädal 2005 "PEATAGE MÜRA" 

  

2005.a Töötervishoiupäeva ettekanded

  Trükitud publikatsioonid  

      "Ümbritseva keskkonna tegurid töökohas"/  (pdf fail)

      "Tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimine ja teatavaks tegemine "/(pdf fail)

      "Müra ja vibratsiooni piiramine "(pdf fail)

  

   EL Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri teabelehed  

     Teabeleht nr 56 "Mürast töökohal" (pdf fail)

     Teabeleht nr 57 "Müra mõju" (pdf fail)

     Teabeleht nr 58 "Müra vähendamine ja kontroll selle üle" (pdf fail)

  

  

 

  Euroopa Nädal 2004 "EHITAME OHUTULT"

  Trükitud publikatsioonid   

      "Juhend riskihindamise kohta tööl " /(pdf fail)

     "Töötamine kõrgustes" (pdf fail)

     "Töötervishoid ja tööohutus ehitusplatsidel" (pdf fail)

 

   EL Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri teabelehed     

     Teabeleht 48/Töötervishoid ja tööohutus väikestel ehitusplatsidel/ (pdf fail)

     Teabeleht 49/Ohutud katusetööd/ (pdf fail)

     Teabeleht 50/Müra vähendamine ehitustöödel/ (pdf fail)

     Teabeleht 51/Asbest ehitustöödel/ (pdf fail) 

 

    Euroopa Nädal 2003 "OHTLIKUD AINED"

 

   EL Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri teabelehed          

     Teabeleht 33/Töökoha keemiliste ohutegurite tutvustus/ (pdf fail)

     Teabeleht 34/Ohtlike kemikaalide kõrvaldamine ja asendamine/ (pdf fail)

     Teabeleht 35/Teabe edastamine ohtlike kemikaalide kohta/ (pdf fail)

     Teabeleht 39/Respiratoorset sensibilisatsiooni põhjustavad kemikaalid/ (pdf fail)

     Teabeleht 40/Nahka sensibiliseerivad ained/ (pdf fail)

     Teabeleht 41/Bioloogilised ohutegurid/ (pdf fail) 

 


TÖÖTERVISHOIU  KESKUSE 2002-2004.a ...

    Publikatsioonid: 

    "Allergilised hingamisteede kutsehaigused" (pdf fail)

    "Tööst põhjustatud kasvajad" (pdf fail)

    "Vibratsiooni kahjulike mõjude hindamine" (pdf fail)

    "Ülajäsemete koormusvaevused tööl" (pdf fail)

    "Niiskus- ja hallitusprobleemid töökohtadel" (pdf fail)

    "Kvaliteedijuhtimine töötervishoius" (pdf fail)

    "Tööst põhjustatud allergia" (pdf fail)

    "Kantserogeenidest põhjustatud kasvaja" (pdf fail)

    "Ülevaade töötervishoiust ja tööohutusest Eesti põllumajanduses" Marina Kempinen/Kari Kurppa (pdf fail)

    "Rasedate ja rinnaga toitvate naistöötajate terviseriskid" (pdf fail)

    "Kemikaaliohutus autohoolduses" (pdf fail)   

    "Kemikaaliohutus ehituses" (pdf fail)

 

    Juhendid põllumajanduses (ehituses):

     "Juhend töötamiseks kõrgustes" / (pdf fail)

    "Töökohtade riskianalüüs. Töötervishoiu ja- ohutuse tegevuskava põllumajanduses". /(pdf fail)

    "Silo tootmisel tekkiv ohutegur - lämmastikdioksiid (NO2) "/(pdf fail)

    "Raskuste ohutu käsitsi teisaldamine põllumajanduses"/(pdf fail)

    "Enamlevinud zoonoozid "/ (pdf fail)

    "Teraviljatolmu vältimine"/ (pdf fail)

    "Tsement" /(pdf fail)

    "Ehitusmaterjalide ohutu transportimine"/(pdf fail)

    "Raketiste ohutu püstitamine, kasutamine ja lammutamine"/(pdf fail)

    "Kuidas vältida ehituses kivide lõikamisel tekkivat tolmu "/ (pdf fail)

    "Tööohutus ehituses"/ (pdf fail) 

VEEL publikatsioone ja juhendeid     

    "Vibratsioon töökohal" (Juhend-2009) 

    "Uued ja tekkivad riskid tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas" (Euroopa Riskiseirekeskus)

    "Raske tervisekahjustuse määramise juhend" (koostatud 2009.a)  

    "Tööjärelevalve" väljavõte ILO 2006.a ülduuringust (pdf fail)

    "Tööjärelevalve roll üleminekumajanduses" ILO (pdf fail)

    "Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisalased põhisuunad" ILO-OSH 2001 (pdf fail)

    "Töötervishoiu ja tööohutuse aluspõhimõtted " (Rahvusvahelise Tööbüroo originaalväljaande tõlge) (pdf fail)

    " Euroopa tööõnnetusalane statistika "(ESAW) (metodoloogia)

    "Tööõnnetuste metoodika "ESAW (klassifikatsioon)

    Juhend kutsehaiguste diagnoosimiseks(pdf fail)

    Ivar Raik "Arvutikohtade ergonoomilisuse hindamine"

    Töökeskkonna Nõukoja juhend  "Monotoonne korduvliigutustega töö" (pdf fail)

    EL Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur teabelehed

     Teabeleht 22/Tööstress/ (pdf fail)

     Teabeleht 23/Tööga seotud stress/ (pdf fail)

     Teabeleht 24/Töövägivald/ (pdf fail) 

    Teabeleht 92 /Tööohutuse ja töötervishoiu kaasamine ärijuhtimisse  

    Teabeleht 91 /Tööohutuse ja töötervishoiu ülikooliharidusse laiendamine

    Kemikaalid

     "Töökoha riskianalüüs - kemikaalid" (pdf fail)

     "Kuidas klassifitseerida ja märgistada kemikaale" (pdf fail)

     "Kemikaalide jaemüük" (pdf fail)

    "Lahustite kasutamine tööl"(European Solvent  Industry Group materjalide põhjal )  

 

Change Section:Welcome | News & Events | Legislation | Good Practice | Research | Statistics | Systems | Training | Topics | Publications | Discussion | FAQ | About our network | Search | Frequently Asked Questions | Site Update | Site Map | Comments | Help | Translation Help | Change Site: Europe | Austria | Belgium | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Ireland | Italy | Luxembourg | Netherlands | Portugal | Spain | Sweden | United Kingdom | Switzerland | Iceland | Norway | Bulgaria | Estonia | Hungary | Latvia | Lithuania | Malta | Poland | Romania | Slovenia | International | ILO | World Health Organisation | Australia | Canada | USA | 23.08.2019