hea tava auhinnad 2004

Riskide edukas vältimine ehitustöödel

 

 

EUROOPA TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE NÄDAL

 

 

Kutse kandidaatide esitamiseks

Millised on auhinnad?

Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur kutsub viiendat korda esitama kandidaate Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse alase hea tava auhindade väljaandmiseks. 2004. aasta auhindadega tunnustatakse äriühinguid või organisatsioone, kes on andnud silmapaistva ja uuendusliku panuse riskide vältimisse ehitustegevuses. Auhindade eesmärk on anda töötervishoiu ja tööohutuse alaste heade tavadega eeskuju kõigile Euroopa tööandjatele ja töötajatele. 

 

Auhindadega avaldatakse kandidaatide hulgast valitutele Euroopa tasandil tunnustust nende panuse eest töötingimuste parandamisse Euroopas. Lisaks sellele: 

Missuguseid hea tava näiteid võib esitada?

Näited heade tavade kohta on lahendused, mida on rakendatud töötajate riskide vähendamiseks ehitustöödel. Kõigis näidetes peavad väljenduma head juhtimistavad, eriti riskianalüüsi tõhus kasutamine ja selle tulemuste rakendamine ning need peavad keskenduma töötajate riskide edukale vältimisele.

 

Ehitustöödeks loetakse (muu hulgas):

 

Näited riskide vältimise kohta võiksid hõlmata:

Millele žürii tähelepanu pöörab?

 

Näiteid heade tavade kohta EI võeta vastu, kui need on selgelt välja arendatud ärilist kasu silmas pidades. See puudutab eriti tooteid, töövahendeid või teenuseid, mida müüakse või saaks müüa. Üksikisikule keskenduvate näitete, näiteks koolituse puhul tuleks tõendada ka nende kuulumist üldisemasse riskijuhtimissüsteemi.

 

Hea tava näidetega, mida on eelmistel aastatel auhinnatud, võite tutvuda agentuuri veebisaidil, näiteks aadressil http://agency.osha.eu.int/publications/reports/103/en/Accidentprevention.pdf

Kes võivad osaleda?

Hea tava näiteid kohta võetakse vastu nende riikide organisatsioonidelt, kes on Euroopa Liidu liikmed 2004. aasta novembris. Organisatsioonide hulka võivad kuuluda: 

Kuidas osaleda

Konkursile esitatav töö võib olla nii inglise, kui eesti keeles.

Info kandideerimiseks (Konkursi läbiviimise protseduur, ankeedid konkursil osalemiseks)

 

Üksikasjalikku teavet annab ja kandidaatide vastuvõtmise tähtaja teatab agentuuri võrgustikupartner, kes korraldab Eestis Euroopa Nädalat.

 

Eestis on kandidaatide esitamise viimane tähtaeg: 15.juuni 2004

 

Kontaktandmed: 

 

Nimi: Ester Rünkla

Aadress: Sotsiaalministeerium / Tööpoliitika info ja analüüsi osakond

Gonsiori 29

15027 Tallinn

Tel. (0) 6269203

E-post: ester.runkla@sm.ee

http://osh.sm.ee

 

Nimi: Eva Tammaru

Aadress: Töötervishoiu Keskus

Hiiu 42

11619 Tallinn

Tel.(0) 6707041

E-post: eva.tammaru@ttk.ee

http://www.ttk.ee

 

 

Täpsem info Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri veebilehelt: http://agency.osha.eu.int/