VII  Töötervishoiupäev – PEATAGE MÜRA !
27. oktoober 2005

 

ETTEKANDED

Pr Ivi Normet

SoM tervishoiu asekantsler

Eesti töötervishoiu hetkeseis ja arengud

Hr Uno Kiplok

Tervishoiuameti töötervishoiu osakonna juhataja

Müra töökeskkonnas – valupunktid

Hr Priit Siitan

Tööinspektsiooni peadirektor

Ettevõtted ja mürakeskkond

Hr Marko Ründva

Akukon

Praktilisi lahendusi müra vähendamiseks töökeskkonnas

Hr Margus Vets

Tamrex Ohutuse OÜ

Isikukaitsevahendite valik

Hr Jukka Starck

Soome Töötervishoiuinstituut

Soome kogemus müra leviku tõkestamiseks töökeskkonnas

Pr Eda Merisalu

TÜ Tervishoiu Instituut

Mürast põhjustatud tervisehäired

Pr Maie Vahesalu

PERH Kutsehaiguste ja Töötervishoiu  Keskus

Tervisekontroll kutsekahjustuste varajaseks avastamiseks

Pr Eva Paas

Taastusravi Kliinik Neorotra OÜ

Terviseedendamise võimalused