27.oktoobril 2005 algusega kell 10.00

Eesti Rahvusraamatukogus, Tallinn, Tõnismägi 2

 

Konverents teemal “PEATAGE MÜRA!”

                                                      

Euroopa Töötervishoiu jaohutuse Nädala raames toimub 27.oktoobril k.a töötervishoiupäev, mis käsiteleb mürast tingitud kutsekahjustumise põhjuseid ning  tervislike töötingimuste tagamise vajadust.

Töötervishoiupäeva korraldajateks on EL koordinatsioonikeskus Eestis ja Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakond.

 

Väga suur hulk töötajaid puutub igapäevases töös kokku ülenormatiivse müra või ergonoomilist ebamugavust põhjustava taustmüraga.  Tööprotsessist tingitud müra peetakse veel liiga sageli paratamatuks kaasnähtuseks, mille-ga tuleb harjuda. Seda ka seetõttu, et müra tervist kahjustav toime  ei avaldu kohe ja  sõltub inimese tundlikkusest.

Ülemäärase müra kõrvaldamine või vähendamine tööl ei ole mitte ainult tööandjate seaduslik kohustus, vaid see on organisatsioonile ka majanduslikult kasulik. Mida ohutum ja tervislikum on töökeskkond, seda vähem esineb töötajale kahju ning muret toovaid ja ettevõttele kulukaid töölt puudumisi, õnnetusi ja tootlikkuse vähenemist  Eriti suur on kahju väikeettevõtetes, kus võib olla suureks probleemiks isegi uue ning vilunud töötaja leidmine.

 

Töötervishoiupäeva konverentsil käsitletakse mürast põhjustatud probleeme töökohal kolme teemablokina:

 

I           Peatada müra – MIKS?      

Eesti töötervishoiu päevapoliitika ja müraga seotud valupunktid. Mida on tehtud ja mis ootab tegemist.

 

II         Peatada müra – KUIDAS?

Töökeskkonna müra mõõtmine – nõuded ja eesmärk. Üld- ja isikukaitsevahendite rakendamine.

 

III        Peatada müra – HOIAME INIMEST!

Soome kogemusest müra leviku tõkestamiseks töökeskkonnas. Kutsekahjustuste vältimine ja terviseedendamise võimalused.

 

Täiendav info ja päeva programm interneti aadressil   http://osh.sm.ee/good_practice/ettekanded.htm.

 

Kontakt:

 

Tiit Kaadu                                  

EL koordinatsioonikeskus               

626 9190

 

 

Eva Tammaru

Töötervishoiupäeva korraldaja

671 40 31; 56 555 16