Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur
Agency Network Information
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur
Mis uut | Sisukaart | Tagasiside | Abi | Tõlked Print this page
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur

 

 

Tere tulemast Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri võrgustiku rahvusliku koordinatsioonikeskuse koduleheküljele

Euroopa Liit asutas  Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 1996. aastal eeskätt tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna teabevajaduse rahuldamiseks. Agentuur paikneb Põhja-Hispaanias, Baskimaa suurimas linnas Bilbaos. Agentuuri tööpõhimõtted tuginevad kolmepoolsusel – tema tegevusse on kaasatud riikide valitsused, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud. Agentuuri juhatus koosneb kõigi El-i liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate, samuti Euroopa komisjoni esindajatest.

Agentuuril on kolm põhilist tegevusvaldkonda: teabe kogumine, teabe edastamine ja teadmiste edendamine. Tema missioon on  Euroopa töökohtade ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks muutmine.

Agentuuri teabeedastuse keskmeks on internet, agentuuri veebilehe (http://osha.europa.eu ) kaudu on kasutajad ühenduses  rahvuslike koordinatsioonikeskuste andmeallikatega. Agentuur kogub ja jagab head tava. Alates 2000. aastast korraldab agentuur eriteemalisi Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu kampaaniaid

Agentuuri töös osalemiseks on ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides, samuti EFTA riikides (Śveits, Norra, Island) loodud tööohutuse ja töötervishoiu institutsioonide – koordinatsioonikeskuste (Focal  Point – FOP) – võrgustik. Agentuuri rahvusvaheline võrgustik hõlmab Austraalia, Kanada, Jaapani, Korea ja USA tööohutuse ja töötervishoiu võrgustikke, samuti ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon), IOHA (Rahvusvaheline Kutsehügieeni Assotsiatsioon) ja WHO (Maailma Terviseorganisatsioon).

Rahvusliku koordinatsioonikeskuse roll on olla  agentuuri esindaja liikmesriigis ning ülalmainitud tegevuses agentuuri ja liikmesriigi vahendaja, samuti tegevuse koordinaator liikmesriigi tasandil.

Koordinatsioonikeskuse kodulehekülje vahendusel püüame anda igakülgset, nii siseriiklikku kui ka Euroopa tasandi  teavet tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas, eeskätt hea tava ja Euroopa kampaaniatega seonduvalt.

Rahvusliku koordinatsioonikeskusega saab ühendust võtta aadressidel:

kristel.plangi@ti.ee   

 

 

Change Section:Welcome | News & Events | Legislation | Good Practice | Research | Statistics | Systems | Training | Topics | Publications | Discussion | FAQ | About our network | Search | Frequently Asked Questions | Site Update | Site Map | Comments | Help | Translation Help | Change Site: Europe | Austria | Belgium | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Ireland | Italy | Luxembourg | Netherlands | Portugal | Spain | Sweden | United Kingdom | Switzerland | Iceland | Norway | Bulgaria | Estonia | Hungary | Latvia | Lithuania | Malta | Poland | Romania | Slovenia | International | ILO | World Health Organisation | Australia | Canada | USA | 21.11.2019