THE OCCUPATIONAL SAFETY PUBLICATIONS OF TALLINN TECHNICAL UNIVERSITY

IN 1994-2002

 

2002

 1. Kristjuhan, Ü. Töötervishoiu ja -ohutuse probleemid Euroopa Liidus Eesti Töötervishoid 3/2001 lk 4-5
 2. Siirak, V. Psüühiline vägivald tööl kui Eestis veel teadvustamata probleem.. Eesti Töötervishoid 3/2001 lk 22-24

 

2001

 1. Kalle, E. Eesti tootlikkuse juhtimise harmoniseerimine Euroopa Liiduga. Harmoniseerimine ja vabadus Eesti Vabariigi majanduspoliitikas integreerumisel Euroopa Liiduga . Teadus-ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid. Berlin-Tallinn, 2001, lk. 335-341.
 2. Kalle, E. Töö efektiivsuse mõõtmine ja modelleerimine.Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 6-12.
 3. Kalle, E., Kask, K.. Ametnike töö tootlikkuse mõõtmiseprobleemid. Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 12- 18.
 4. Kiivet, G. Töökeskkonna ja ohutuse probleemid: terminoloogia,arenduspoliitika ja -strateegia. Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 19-38..
 5. Kristjuhan, Ü. Solving problems of workforce and human organism ageing. Tööterviseriskide haldamine ettevõtluses: teeninduses, logistikas, kaubanduses, tööstuses. XXI sajandi uued väljakutsed. Rahvusvahelise konverentsi teesid, 6-7. aprill 2001, TTÜ, Tallinn, 2001, lk. 97-101.
 6. Kristjuhan, Ü. `Demographic time bomb`and ergonomics. In: Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditiions. Outcomes and methods of research and practice. Proceedings of NES 2001 Nordic Ergonomics Society 33rd Annual Congress, 2-5 September 2001, University of Tampere, Finland, pp. 364-367.
 7. Kristjuhan, Ü. Fatigue Measurement under Field Conditions. Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 39-45.
 8. Kristjuhan, Ü. Keys to Difficult Problems. Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 46-49.
 9. Siirak, V. Majandusteaduskonna üliõpilaste ettepanekutest Eesti töökeskkonna parandamiseks.Tööterviseriskide haldamine ettevõtluses: teeninduses, logistikas, kaubanduses, tööstuses. XXI sajandi uued väljakutsed. Rahvusvahelise konverentsi teesid, 6-7. aprill 2001, TTÜ, Tallinn 2001, lk. 52-61.
 10. Siirak, V. New challenge for ergonomics and human factors education in technical universities. In: Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditiions. Outcomes and methods of research and practice. Proceedings of NES 2001 Nordic Ergonomics Society 33rd Annual Congress, 2-5 September 2001, University of Tampere, Finland. pp. 210-212.
 11. Siirak, V. Inimfaktor kui töötervishoiu ja tööohutuse võtmelüli. Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 62-78.
 12. Siirak, V. Ergonoomika ja probleemõppe kogemustest Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Töötervishoid 1/2001, Tallinn, lk. 16- 17.
 13. Siirak, V. Some Possible Solutions for Improving the Estonian Working Environment Proposed by Students of Tallinn Technical University. In: People in Control: An International Conference on Human Interfaces in Control Rooms, Cockpits and Command Centres.Conference Publication,. 19-21 June 2001, UMIST, Manchester, United Kingdom. IEE 2001. Pp. 340-344.
 14. Taal, H. Riskide hindamise võimalusi. Tööterviseriskide haldamine ettevõtluses: teeninduses, logistikas, kaubanduses, tööstuses. XXI sajandi uued väljakutsed. Rahvusvahelise konverentsi teesid, 6-7. aprill 2001,TTÜ, Tallinn, 2001, lk.102-107.
 15. Taal, H. Is the use of mobile phones and computers safe? EBEA 2001 "“5th International Congress of the BioElectromagnetics Association”, 6-8 September 2001, Helsinki, Finland. Proceedings pp. 323-325.
 16. Taal, H. A new challenge in the new century is awareness of risks.In: Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditiions. Outcomes and methods of research and practice. Proceedings of NES 2001 Nordic Ergonomics Society 33rd Annual Congress, 2-5 September 2001, University of Tampere, Finland, pp. 99-103.
 17. Taal.H. Üliõpilaste terviseriskidest kuvariga töötamisel. Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk.90-101.
 18. Tint,P, Kiivet, G. Ohutusauditi praktilise läbiviimise võimalused Eesti ettevõtetes. Põllumajandustehnika,-ehitus ja -energeetika 214, Teadustööde kogumik: EPMÜ, Tartu 2001, lk.261-267
 19. Tint, P., Kiivet, G. Ohutusauditi praktilise läbiviimise võimalusi.Tööterviseriskide haldamine ettevõtluses: teeninduses, logistikas, kaubanduses, tööstuses. XXI sajandi uued väljakutsed. Rahvusvahelise konverentsi teesid, 6-7. aprill 2001, TTÜ, Tallinn, 2001, lk. 85- 96.
 20. Tint, P. “Tiger jump” and display ergonomics. .In: Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditiions. Outcomes and methods of research and practice. Proceedings of NES 2001 Nordic Ergonomics Society 33rd Annual Congress, 2-5 September 2001, University of Tampere, Finland, pp. 488-491.
 21. Tint. P. Eesti kogemus riskitaseme määramisel.Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 102-110.
 22. .Tint, P. Edukuse eelduseks turukonkurentsis on ohutusprobleemide haldamine. Tööteadusalased uurimused 2, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, lk. 111-118.
 23. Tint, P. Ergonomic Problems of the Control staff of the Estonian Shipping Company, In: People in Control: An International Conference on Human Interfaces in Control Rooms, Cockpits and Command Centres.Conference Publication,. 19-21 June 2001, UMIST, Manchester, United Kingdom. IEE 2001. Pp. 335-339.
 24. Tint, P. Chemical Risk Assessment at Estonian Enterprises In: Chemie Ingenieur Technik 6/2001 Publication of ECCE-3, 3rd European Congress on Chemical Engineering, 26- 28 June 2001, Nuremberg, Germany. p. 593.

2000

 1. Kalle, E. Productivity problems: the Estonian case. Europe Productivity Ideas. 1/2000, pp. 14-15.
 2. Kalle, E. Regionaalpoliitika ja regionaalne töö(jõu)turg. Eesti Vabariigi majanduspoliitika tulemuslikkus ja Euroopa Liit. Teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid. Tallinn, 2000, lk. 142-144.
 3. Kalle, E. Viljandimaa ettevõtete tootlikkuse analüüs - maakonna tootlikkus. Viljandimaa majandusfoorumi ( 11. mai 2000 ) materjalid, lk 7-9.
 4. Kalle, E. Tootlikkuse juhtimine kui uudne suundumus Eestis. Teadus- ja koolituskonverentsi "Kaasaegsed suundumused Eesti juhtimisteaduses" ettekanded-artiklid. Tartu, TÜ, 2000, lk. 31-34.
 5. Kalle, E. Eesti tootlikkus. Tallinna Tehnikaülikooli kaheksakümnes aastapäev. Tallinn, 2000, lk. 120-124.
 6. Kristjuhan, Ü. Improving Long-Term Health as a New Field For Ergonomics, In: Proceedings of the Nordiska Ergonomisälskapets Arskonferense NES 2000: At the gateway to Cyberspace- ergonomic thinking in a new millennium, 23-25. October 2000, Trondheim, Norway. Ed-s: Knut Inge Fostervold, Tor Endestad, Nordiska Ergonomisällskapet, Norway, pp.125- 128
 7. Kristjuhan, Ü. Measurement of changes of human upper and lower limb girths in enterprises, In: Proceedings of 26th International Congress on Occupational Health - Healthy Worker, Healthy Workplace: A New Millennium, August 27- September 1, 2000, Singapore, p.229.
 8. Kristjuhan, Ü. Slowing down the development of age-associated changes in the human body- a new field of ergonomics, In: Proceedings of the IEA 2000/HFES 2000 Congress Ergonomics for the New Millennium, July 29-August 4, 2000, San Diego, California USA, pp.4-84-4-87
 9. Kristjuhan, Ü. Tegevuse optimeerimine, Tallinn, TTÜ 2000, ISBN 9985-59-160-7, 59 lk
 10. Kristjuhan, Ü., Kalle, E. An Ignored Key to High Productivity and Quality, Proceedings of the Second International Conference ERGON-AXIA 2000 - Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity, Warsaw, Poland, 19-21 May, 2000, pp.203-206, ISBN: 83-87354-54-6
 11. Kristjuhan, Ü. Strategies to control the risk of disability of older workers.- Aging and Work 4, Editor-in-Chief Willem J.A. Goedhard, Hague,2000, pp. 36-40, ISBN 90-803145-3-6
 12. Kristjuhan, Ü. Kaasaegse ergonoomika alused, Tallinn, TTÜ, ISBN 9985-59-151-8, 82 lk
 13. Siirak, V. Influencing behaviour through learning of ergonomics knowledge in cyberspace: a new millennium strategy to the reduction of health risks and accidents at working environment in Estonia. In: Proceedings of the Nordiska Ergonomisälskapets Arskonferense NES 2000: At the gateway to Cyberspace- ergonomic thinking in a new millennium, 23-25. October 2000, Trondheim, Norway. Ed-s: Knut Inge Fostervold, Tor Endestad, Nordiska Ergonomisällskapet, Norway, pp.225-228.
 14. Siirak, V. Experience with problem-based learning in ergonomics and safety education in Estonia. In: Proceedings of the Europe Chapter of the Human Factors and Ergonomics Society annual conference: Human System Interaction: education, research and application in the 21th century, 1-3 November, 2000 The 0100,0100,0100 Netherlands, Maastricht. Ed-s: Dick de Waard, Clemens Weikert, Jettie Hoonhout, Jan Ramaekers, Shaker Publishing, The Netherlands, 2000. pp. 99 - 106.
 15. Siirak, V. Väike teejuht ergonoomika ja ohutusalase teabe otsimiseks internetis. Tallinn, TTÜ, 2000.
 16. Siirak, V., Kristjuhan, Ü., Changing Paradigms for Ergonomics and Safety Educational Technology in Estonia, Proceedings of the Second International Conference ERGON-AXIA 2000 - Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity, Warsaw, Poland, 19-21 May, 2000, pp. 293-296, ISBN: 83-87354-54-6
 17. Taal, H. Knowledge of ergonomics concerning work with VDU to avoid ill health on the threshold of information era. In: Proceedings of the Nordiska Ergonomisälskapets Arskonferense NES 2000: At the gateway to Cyberspace- ergonomic thinking in a new millennium, 23-25. October 2000, Trondheim, Norway. Ed-s: Knut Inge Fostervold, Tor Endestad, Nordiska Ergonomisällskapet, Norway,pp.31-34
 18. Taal, H. Kas mobiiltelefoni kasutamine on ohutu ? Eesti Põllumajandusülikool, teadustööde kogumik: Põllumajandustehnika,-ehitus ja -energeetika, Tartu, 2000.lk. 176-181.
 19. Taal, H. Towards better understanding of ergonomics through risk assessment. In: Proceedings of the Europe Chapter of the Human Factors and Ergonomics Society annual conference: Human System Interaction: education, research and application in the 21th century, 1-3 November, 2000 The Netherlands, Maastricht. Ed-s: Dick de Waard, Clemens Weikert, Jettie Hoonhout, Jan Ramaekers, Shaker Publishing, The Netherlands, 2000. pp. 339-341.
 20. Taal, H. Ergonomical and Economic Aspects of Working with Display Screen Equipment in Estonia, Proceedings of the Second International Conference ERGON-AXIA 2000 - Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity, Warsaw, Poland, 19-21 May, 2000, pp. 77 -80, ISBN: 83-87354-54-6
 21. Tint, P. Tervist ohustavad tegurid põllumajanduses ja riskianalüüs. Eesti Põllumajandusülikool, teadustööde kogumik: Põllumajandustehnika,-ehitus ja -energeetika, Tartu, 2000.lk. 182-189.
 22. Tint, P., Siirak, V. Computer-based learning in Occupational Safety and Health and health problems with computer use. In: Proceedings of the Europe Chapter of the Human Factors and Ergonomics Society annual conference: Human System Interaction: education, research and application in the 21th century, 1-3 November, 2000. The Netherlands, Maastricht. Ed-s: Dick de Waard, Clemens Weikert, Jettie Hoonhout, Jan Ramaekers, Shaker Publishing, The Netherlands, 2000. pp. 107-109.
 23. Tint, P. Töökeskkond ja ohutus 2000, Tallinn, Ten-Team, 2000
 24. Tint, P. Vibration disease risk estimation in Estonian occupational activities, In: Proceedings of 26th International Congress on Occupational Health . Healthy Worker, Healthy Workplace: A New Millennium, August 27- September 1, 2000, Singapore, p. 439.
 25. Tint, P., Rein, O. The Economic Evaluation of the Reorganisation of Estonian Occupational Health System, Proceedings of the Second International Conference ERGON-AXIA 2000 - Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity, Warsaw, Poland, 19-21 May, 2000, pp. 81-84, ISBN: 83-87354-54-6
 26. Tint, P. Possibilities of introducing safety culture in societies in transition, Proceedings of the European Conference on Safety in the Modern Society, 15-17 September 1999, Helsinki, Finland. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki ,2000, pp.29-34.ISBN 951-802-338-7, ISSN 1237-6183.

1999

 1. Eglite, M., Jankauskas, R., Tint, P. Occupational Health and Safety Challenges in the Baltic States.- International Symposium on Occupational Health for Europeans, 3.-5. November 1999, Helsinki, Finland, Abstracts p. 69 (0, 1 AP; AC; 5.1;3.4; TMT 9005
 2. Kalle, E. Problems of Productivity Politics in Estonia.- Meţdunarodnaja Nautđnaja Konferensia " Gumanitarnoe Obrazovanie. Natđalo XXI veka". Teziső dokladov. S.- Peterburg,/Moskva/Tallinn, 1999, lk.30 (0, 1 AP; AE; 5.1; TMT 9003)
 3. Kalle, E. Tootlikkus majanduses: kaugel taga arenenud riikidest.- Ärielu nr.5, 1999, lk. 40-42 ( 0,3 AP;AE;5.1; TMT 9003)
 4. Kalle, E. Tehnoloogilise innovatsiooni efektiivsus (teoreetilis-statistilised aspektid Eesti tingimustes).- Äritegevuse Innovaatika2. Tallinn, TTÜ, 1999. Lk. 88-94 (0,2 AP; AF; 5.1)
 5. Kalle, E. Eesti tootlikkuse probleemid.- Eesti Vabariigi Majanduspoliitika ja Euroopa Liit. Teadus-ja koolituskonverentsi ettekanded. Artiklid. Tallinn, 1999 lk. 105-110 (0,4 AP;AE;5.1; TMT 9003)
 6. Kalle, E., Problems and factors of Estonian Productivity in Transition to a Market Economy.- Meţdunarodnaja konferensia Ekonomika. Zakonodatelstvo. Obrazovanije Perehodnogo Perioda, Tallinn, 1999, lk.28-29. (0,1 AP;AE;5.1;TMT 9003)
 7. Kalle, E., Tint, M., Tint, P. Through Safety Improvement to Higher Productivity of Building Activities , Safety`99 European Conference on Safety in the Modern Society, 15-17 Sept. 1999, Helsinki., Finland. Proceedings, p. 68 ( 0,1 AP;AC;5.1;3.4 TMT 9005)
 8. Kiivet, G. Inseneride koolitus tervisekaitse valdkonnas,-Tervisekaitse, Health Protection, Tallinn, 1999, lk. 69-78 (0, 5 AP; AE; 2;8;5;1, TMT 6004).
 9. Kristjuhan, Ü., Strategies to Control the Risk of Disability of Older Workers,- I C O H Workshop Healthy and Productive Aging of Older Workers, Hague, Siemens, Netherlands, 1999. p.20 (0,1 AP;AB;3.4;6.2;5.1, TMT 9004
 10. Kristjuhan, Ü., Siirak, V. Various Approaches to the Reduction of Health and Safety Risks in Complicated Situations, L¿ring og forandring- vejen til et bedre arbejdsmiljǿ ? NES`99 Nordisk Ergonomiselskab Jubileumkonferens, 8-10 Sept.1999, Nyborg, Denmark. Proceedings pp.214-220 (0,7 AP;AB;3.4;6.2;5.1, TMT 9004)
 11. Kristjuhan, Ü. Ergonoomiline- multidistsiplinaarne lähenemisviis kui võti inimese elues pikendamiseks ja terviseriskide väljaselgitamiseks,Katastroofi- ja riskiõpetuse aktuaalseid probleeme II, TTÜ, 1999 lk.6-29, (2 AP, TMT 9440)
 12. Kristjuhan, Ü., Siirak, V. Ergonoomikast Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolid No1-1999, lk.25-27 (o,5 AP;AM;3.4;6.2;5.1 TMT 9004)
 13. Siirak, V. Didactic Experience of Risk and Safety Education in Estonia, XVI International Seminar of Ergonomics Teachers, 21.-23 June 1999, Bozskowo/Leszno, Poland. Proceedings pp. 199-203 (0,5 AP;AB;3.4;5.1 TMT 9004 ja TMT 9005)
 14. Siirak, V., Riskiprobleemide lahendamise võimalusi, Katastroofi-ja riskiõpetuse aktuaalseid probleeme II, TTÜ, 1999, lk. 57-62 ( 0, 5 AP, TMT 9004).
 15. Siirak, V. Riski-ja ohutusõpetus kõrgkoolis, Haridus No 4- 1999, lk. 28-30 ( 0,3 AP, TMT 9004).
 16. Siirak, V. Kriisiolukordade lahendamisest Saksamaal, Politsei No7- 1999, lk. 21,27( 0,3 AP;AM;3.4)
 17. Taal, H. Riskidest kuvariga töötamisel, Katastroofi-ja riskiõpetuse aktuaalseid probleeme II, TTÜ, 1999, lk.38-49. ( 0, 5 AP, TMT 9005)
 18. .Taal, H. Application Risk Assessment Methods.- Safety`99 European Conference on Safety in the Modern Society, 15-17 Sept.1999, Helsinki, Finland. p. 67 (0,1 AP; AC; 5.1;3,4; TMT 9005).
 19. .Taal, H. Ergonomical Requirements for Working with Display creen Equipment, L¿ring og forandring- vejen til et bedre arbejdsmiljǿ ?.- NES`99 Nordisk Ergonomiselskab Jubileumkonferens, 8-10 Sept.1999, Nyborg, Denmark. Proceedings pp.325-330 (0,3 AP;AC;3.4;6.2;5.1 TMT 9004).
 20. .Tamberg, J. Inimressursside juhtimine kui innovaatilise ärinduse vahend.-Äritegevuse Innovaatika 2, Tallinn, TTÜ, 1999, lk.45-62 (1 AP; AF;5.1).
 21. .Tint, P., Possibilities of Introducing Safety Culture in Societies in Transition,- Safety`99 European Conference on Safety in the Modern Society, 15-17 Sept.1999, Helsinki, p.9 (0,1 AP; AC; 5.1;3.4, TMT 9005)
 22. .Tint, P., Riski haldamise võimalusi Eesti töökeskkonnas, Katastroofi-ja riskiõpetuse aktuaalseid probleeme, TTÜ, 1999 lk.50- 56, 66, 67. ( 0,5 AP; TMT 9005).
 23. Riski hindamine 1999, koost. P. Tint. Ten- Team, Tallinn, 230 lk. (14 AP; PT;3.4;5.1)

1998

 1. Kalle, E., Hõbemägi, A., Tootlikuse tõstmine on globaalprobleem, -Ärielu, nr.7, lk.80-81
 2. Kalle, E. Tootlikkus- "Tööstus". Eesti Statistikaameti Bülletään 1/98, lk.4-5
 3. Kalle, E., Põhimõisted ja andmete võrreldavus,-"Tööstus",- Eesti Statistikaameti Bülletään 1/98 lk.45
 4. Kristjuhan, Ü., Reedik, V., Tähemaa, T. A Device for Preventing Occupational Diseases of Lower Legs, - International Journal of Occupational Health and Ergonomics, Vol.4.1,pp.69-74
 5. Kristjuhan, Ü. Ergonomics in Slowing Down the Human Aging Rate and Increasing the Life Expectancy, - Nordiska Ergonomisällskapets Årskonferens, NES`98, Lund, Sweden. pp. 95-98
 6. Taal, H., Risk assessment as first step of prevention of risks in the enterprise, Occupational Safety and Health. Abstracts International Conference. Vilnius, 1-2. detsember 1998, pp.166-169 
 7. Tint, P., Rääk, A. Riskianalüüs ja seadmeohutus,- Keskkonnatehnika nr.2- , lk.42-43
 8. Ohutus ja õnnetuste maksumus, koost. P. Tint, Tallinn, A-Team, 66lk.
 9. Kemikaalide ohutu käitlemine, koost. P. Tint, Tallinn, TTÜ, 100 lk.
 10. Otsenka riska v rabotsei srede, koost. P. Tint, Tallinn, TTÜ, 44 lk.
 11. Tint, P. Risk Assessment in the Working Environment in Estonia, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol.4.2, pp.237-248
 12. Tint, P. Rääk, A. Riskianalüüsi vajalikkusest, Through risk assessment to better safety,- Eesti Töötervishoid (eesti ja inglise keeles). Estonian Newsletter on Occupational Health and Safety 2
 13. Tint, P. Terviseriskide tundmine ja teadvustamine kemikaalide käsitlemisel, Keskkonnatehnika nr.3, lk. 16
 14. Loogna, N., Tint, P. Chemical risk assessment of Estonian small-scale enterprises,- International Symposium from Protection to Promotion. Occupational Health and Safety in Small-scale enterprises, Helsinki, Finland, 1998. Proceedings. p.5

1997

 1. Ennik, H. Risk ja tõenäosus,- Katastroofi-ja riskiõpetuse aktuaalseid probleeme I, Tallinn, TTÜ, 1997
 2. Kalle, E., Tootlikkuse juhtimine ettevõttes, Tallinn, Külim,96 lk.
 3. Kalle, E., Tootlikkus fookusesse, Ärielu nr.3, lk. 69
 4. Kalle, E., Hõbemägi, A., Tootlikkust pärsib tehnoloogia tase ja rahamure,-Ärielu nr.7, lk.88-89
 5. Kalle, E., Innovatsiooni kompleksne analüüs ja hindamine,-Äritegevuse Innovaatika I, Tallinn, TTÜ, lk. 76-82
 6. Kalle, E., Eessõna Äritegevuse Innovaatika I, Tallinn, lk.4
 7. Kalle, E. Tootlikkus, artikkel Eesti Entsüklopeedia 9.kd, lk.477
 8. Kalle, E., Tootlikkuse näitajate arvestuse ja analüüsi meetodite väljatöötamine Eesti tööstusstatistika andmete põhjal,Tln, TTÜ, 17 lk
 9. Kiivet, G. Tehnokraatiast ja humanismist ohutusõpetuse arenguloo taustal- nüüdisprobleemid ja tulevikusuundumused,- Insenerikultuur Eestis, Tallinn, TTÜ
 10. Kristjuhan, Ü., Possibilities of Human Life Extension. Scientific Research Report. The University of Birmingham, Centre for Applied Gerontology, April 1997, 11p.
 11. Kristjuhan, Ü., Riski- ja päästeõpetus inseneridele ja tootmisjuhtidele, Katastroofi-ja riskiõpetuse aktuaalseid probleeme, TTÜ, lk.3-15.
 12. Kristjuhan, Ü., Kalle, E., Fatigue Optimization as the Key to Increasing Labour Productivity. From Experience to Innovation, IEA`97. Proceedings of the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association, Tampere, Finland. Vol.2, pp.635-63
 13. Paalmann, M., Safety and Occupational Health in the Building Industry in Estonia- Proceedings of the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association, Vol.6, Tampere, Finland, pp. 154-156.
 14. Piliste, T, Pettai, Ü., Eamets, R., Servinski, M., Eesti tööjõuuuring 1995. Metoodiline ülevaade, Estonian Labour Force Survey 1995. Methodological Report. Eesti Statistikaamet, Tallinn- Viljandi 1997, 110 lk.
 15. Piliste, T., Katkosild, K., Marksoo, Ü., Samsonova, N., Eesti tööjõuuuring 1995. Tööjõud Eestis 1995 aasta algul ja peamised muutused aastatel 1989-1995. Estonian Labour Force Survey 1995, Eesti Statistikaamet, Tallinn- Viljandi 1997, 190 lk. 
 16. Tamberg, J. Palgapoliitika kujundamine kui käitise innovaatilise juhtimise komponent,- Äritegevuse Innovaatika I, Tallinn, TTÜ, 1997, lk. 43- 63. 
 17. Tint, P. Kui turvaline on elu Eestis?- Katastroofi-ja riskiõpetuse aktuaalseid probleeme, TTÜ, lk. 34-41.
 18. Tint, P. Comparative Study of Risks at Night Work of Postal Workers and Security Service. XIII International Symposium on Night and Shiftwork. Abstracts. Shiftwork. Intern. Newsletter, vol.14, nr.1, May 1997, p.99.
 19. Tint, P. Safety Promotion in Estonia. IEA`97. Proceedings (vol.3) of the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association, Tampere, Finland, 1997. pp.475-477
 20. Tint, P., Töökeskkonna ohutegurite hindamine, Keskkonnatehnika, Tallinn, august,1997. lk.8
 21. Tint, P., Roots, H., Töökeskkonna ohutegurite analüüs ja tervis, Eesti Töötervishoid, nr.2-1997, lk.5-6
 22. Tint, P., Roots, H., The Analysis of Risk factors in Estonian Work Environment, Estonian Newsletter of Occupational Health and Safety 2, 1997, p. 17
 23. Tint. P., Roots, H., Analiz faktorov riska na rabotsem meste I zdorovje, Meditsina truda Estonii, 1997 nr 21, lk.24-25.
 24. Tint, P., Roots, H., Laubre, R., Töökeskkonnategurid ja kutsehaigused, Eesti Arst nr.5-1997, Tallinn, pp. 425-428
 25. Riski hindamine töökeskkonnas, koost. P. Tint, TTÜ, 35 lk. 

1996

 1. Kalle, E. Eesti majanduse tootlikkuse tõstmise probleemid.- Eesti Teadlaste Kongress. Ettekannete kokkuvõtted. TA kirjastus, Tallinn, 1996
 2. Kalle, E. Tööjõu kasutamise efektiivsusest Eestis.- Aktuaalsed majanduspoliitika küsimused Euroopa Liidu riikides ja Eesti Vabariigis. Teadus-ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid. Tallinn,1996.
 3. Kalle, E. Ettevõtte tootlikuse juhtimine.- Ärielu, 1996, nr.7, lk.85-87.
 4. Kalle, E. Tööjõu rakendatuse efektiivsus Eestis. - Ärielu, 1996, nr.5, lk.83-85
 5. Kiivet, G. Consideration of the Aspects of Ergonomics, Safety and Management in Improving Working life: Models and Methods. -Nordiska Ergonomisällskapet Årskonference NES`96, 4-6.september 1996, Storefjell, Norway, Proceedingg pp.
 6. Kiivet, G. Tööohutuse arengusuunad ja nende järgimise praktilised võimalused ettevõttes. Rahvusvaheline konverents Security`96/ Tööohutus 96, 17-18.oktoober 1996, Tallinn.
 7. Kristjuhan, Ü.Work Designe Based on Fatigue Measurements. NES Årskonference, Nordisk Ergonomisällskapet, 1996
 8. Kristjuhan, Ü. Noise and Regions of Fatigue Symptoms. 25th International Congress on Occupational Health. Book of abstracts.Part 1., Stockholm
 9. Kristjuhan, Ü. Searching Methods of Fatigue Measurement. I International Conference on Applied Ergonomics, Istanbul, 1996
 10. Kristjuhan, Ü., Reedik, V., Tähemaa, T. Jugamassaazi aerodünaamika ja tehnoloogia.. Eesti Teadlaste Kongress. Ettekannete kokkuvõtted., TA kirjastus, Tallinn
 11. Paalmann, M. Safety and Risk Management in Estonia. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki,1996
 12. Piliste, T. (kaasautor Eamets, R.) Eesti tööjõu uuring 1995, Eesti Statistika 1996, Kuukiri nr.9/57, lk. 34-39
 13. Piliste, T. (kaasautorid Katkosild, K.,Samsonova, N.), Eesti tööjõu uuring 1995, Eesti Statistika 1996. Kuukiri nr.10 (58), lk.19-28.
 14. Reedik, V., Kristjuhan, Ü., Tähemaa, T., Optimization of Aerodynamic Processes Activing Jet Massage Devices, Tallinn, 1996
 15. Tint, P. The State and Development Possibilities of Occupational Safety in Estonia. Occupational Health and Safety in Progress. Northen-Baltic- Karelian Regional Symposium, 12.-14.August 1996, Lappeenranta, Finland, pp.93-95
 16. Tint, P. Ergonomics Trends in Estonia; Better Working Conditions- fewer accidents. -NES`96, Storefjell, Norway.
 17. Tint, P. Estimation of Working Environment in Estonia. 25th International Congress of Occupational Health, September 1996, Stockholm, Sweden, Book of abstracts, II p. 285

1995

 1. Kalle, E. Eesti tootlikkuse probleemistik.- Majanduspoliitika teooria ja praktika Eesti Vabariigis. Artiklid ja ettekannete teesid. Tallinn, 1995, lk.28-30.
 2. Kiivet, G. Ettevõtte tööturvalisuse arendustegevuse rollist turumajanduse tingimustes- sihid ja lahendused.- Rahvusvaheline konverents "Tööturvalisus`95", 2-3. nov. 1995, Tallinn, lk.29.
 3. Kristjuhan, Ü. Arm and Leg Girths of Industrial Workers During a Workday.- in: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1995, Vol.1, No 2, pp 193-198
 4. Kristjuhan, Ü. Method for Measurement of Changes of Human Limb Perimeters- in: Pflügers- European Journal of Physiology, 1995. Vol.430, No4, p.109.
 5. Kristjuhan, Ü. Acceleration of Solving the Key Problems in Physiology- XXXII Congress of the International Union of Physiological Sciences. Section 46. Muscular Exercise V, 1995, p.216.
 6. Kristjuhan,Ü., Linjova, T. Ergonomics Research on a Contractual Basis in Industry.-Menneske, arbejde og miljǿ- et boeredygtigt samspil? Nordic Ergonomic Society 11-20 Oct.1995, Svagen, Denmark, pp. 37-41
 7. Paalmann, M. Working Conditions at Building Sites in Estonia.- Nordisk Arbetsmiljömötet 27-29 Aug. 1995, Nädendal, Finland, Institute för Arbetshygien, Helsingfors, 1995
 8. Paalmann, M. Changing Economic Situation in Estonia and Work Environment in Building Industry.-From Research to Prevention. Managing occupational and environmental health hazards. 20-23 June 1995, Helsinki. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1995
 9. Piliste, T., Tööturg.- Eesti Majandus No1, 1995, lk.12-14.
 10. Piliste, T., Labour Market.- Estonian Economy No1, pp. 50-52.
 11. Piliste, T., Tööturg.- Eesti Majandus No2, 1995, lk.10-12
 12. Piliste, T., Labour Market.- Estonian Economy No2, 1995,pp.11-13
 13. Piliste, T., Tööturg.- Eesti Majandus No3, 1995,lk.11-13
 14. Piliste, T., Labour Market,- Estonian Economy No3, 1995, pp11-13
 15. Piliste, T., Tööturuprobleemid on mõlemal iseseisvusajal sarnased.-Eesti Päevaleht, 5. mai 1995
 16. Piliste, T., Tööturuprobleemid mõlemal iseseisvusajal,- Eesti Päevaleht, 20. juuli 1995.
 17. Reedik, V., Kristjuhan, Ü., Tähemaa, T. Air Jet Massage Device.-The 4th Scandinavian International Conference on Fluid Power. Proceeding of the Conference. Vol.1, Tampere University of Technology, 1995, pp. 569-576.
 18. Saarela, K.L., Tint, P., Paalmann, M. Työymperistön kehittämisen lähtökohdat Viron teolisuudessa.- Työ ja ihminen, 1995, No 2, pp.123-127
 19. Tint, P. Measurement of Industrial Safety Activities at Estonian Enterprises.- From Research to Prevention. Managing Occupational and Health Hazards., 20-23 June 1995, Helsinki. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, 1995, p.43
 20. .Tint, P., Saarela, K.L. Work Environment at Estonian Enterprises. The State and Possibilities of Improvement.- 44 Nordisk Arbetsmiljömötet. 27-29 August, 1995, Nädendal, Finland. Institutet för Arbetshygien, Hesingfors, 1995, pp.57-58
 21. .Tint, P., Saarela, K.L. Ergonomic Situation at Estonian Enterprises.- Nordic Ergonomic Society, 11-13 October 1995, Skagen, Denmark, pp. 43-46.
 22. Varendi, M., Töösuhetest Eesti ettevõtetes.- Majanduspoliitika teooria ja praktika Eesti Vabariigis. Artiklid ja ettekannete teesid, Tallinn, 1995, lk.195-196.

1994

 1. Kalle, E., Piliste, T., Toomaspoeg, J., Tamberg, J., Fominõh, J. Tööturg Eesti Vabariigis 1918-1940. Täiendav õppematerjal. TTÜ. Tallinn, 1994, 84 lk ( 1993 a. lõppenud uurimuse alusel)
 2. Kalle, E. Resultatiivsus: olemus ja juhtimise võimalused// EMI Teataja nr.5, 1994. Lk.26-35 (seotud 1993 a. lõppenud uurimistööga)
 3. Kalle, E. Productivity Problems in Estonia.-in: Transactions of Tallinn Technical University No 743. Research in Labour Sciences. Tallinn, 1994, pp.6-11.
 4. Kalle, E., Productivity Problems in the Transition Period to a Market Economy // Theoretical Aspects of the Transitioning Economy. Proceedings of the 29th Baltic Conference of Teachers of Economic Theory. Tallinn, 1994. P. 18
 5. Kiivet, G. Methods and Ways Influencing the Reliability of Ergonomic /Man- Machine-Environment/ Systems: Safety and Management Aspects.-in: Transactions of Tallinn Technical University No 743. Research in Labour Sciences. Tallinn, 1994, pp. 12-26.
 6. Kiivet, G. Factors Affecting Substantially the Quality of Ergonomic (Man- Machine- Environment) Systems // NES`94 Nordisk Ergonomisällskapets Årskonferens 14-16 September, 1994, Stenungsund, Sverige. Proceedings. pp.115-118
 7. Kristjuhan, Ü. Increasing the Efficiency of Thinking in Ergonomics Research // NES`94 Proceedings of the Nordisk Ergonomisällskapets Årskonferens, 14-16 Sept. 1994, Stenungsund, Sverige, pp. 115-118
 8. Kristjuhan, Ü., Subjective and Objective Methods for Quantitative Assessment of Fatigue in Industry. Proceedings of the 12th Congress of the International Ergonomics Association, Toronto, Vol.5, 1994. pp. 298-300 
 9. Kristjuhan, Ü., Linjova, T., Ergonomics in the Rationalization in Workplaces in the Textile Industry of Estonia.- in: Transactions of Tallinn Technical University No 743. Research in Labour Sciences. Tallinn, 1994, pp.79-85.
 10. Lavikka, R., Teder, J., Varendi, M. Viron vaatetusteollisuus Tienhaaressa. Eesti Rõivatööstus teelahkmel. University of Tampere. Work Research Centre. Working Paper 49/1994, Tampere 1994, 200 lk. (seotud teemaga TMT 4069)
 11. Ollila, E., Väyrynen, S., Kisko, K., Kristjuhan, Ü., Leinonen, T., Kiivet, G., Ompelutyön perusergonomia ja aluslavia kuormittumismittauksia. Oulun Yliopisto. Oulu, 1994, 61p.
 12. Paalmann, M. Changing Economic Situation in Estonia and Macroergonomics,- NES`94. Proceedingd of Nordisk Ergonomisällskapets Årskonferens, 14-16 sept.1994, Stenungsund, Sverige. pp. 108-114.
 13. Paalmann, M., Macroergonomics and Process of Change in Estonia.- in: Transactions of Tallinn Technical University No 743. Research in Labour Sciences. Tallinn, 1994, pp.51-58.
 14. Piliste, T., Unemployment in a Transitional Society: Estonian Experience.- in: Transactions of Tallinn Technical University No 743. Research in Labour Sciences. Tallinn, 1994, pp.56-95
 15. Piliste, T., Tööpuudus Eesti vabariigis 1918-1940 .-EMI Teataja No5 1994, lk.25-31
 16. Piliste, T., Tööpuudus Eestis 1991-1994.- EMI Teataja No5, 1994 lk.17-22
 17. Piliste, T., Tööpuudus Eesti Vabariigis 1994... .- EMI Teataja No 6, 1994, lk.14-19
 18. Piliste, T., Aktiivne poliitika töö(jõu)turul .- EMI Teataja No9, 1994, lk. 25-29
 19. Tint, P. Quality Assurance in Testing of Estonian Fire and Work Safety Laboratories.- NES`94 Proceedings of NES`94 Nordisk Ergonomisällskapets Årskonferens, 14-16. Sept. 1994, Stenungsund, Sverige. pp.155-157 
 20. Tint, P., Saarela, K.L. Possibilities of Development of Occupational Safety in Estonian Enterprises.-in: Estonian Newsletter of Occupational Health and Safety, 1994, No 2-3,pp.10-11, 23-24, 30(in Estonian, English and Russian).
 21. Varendi, M., Work as Motivator,- in: Transactions of Tallinn Technical University No 743. Research in Labour Sciences. Tallinn 1994, pp. 86-91.
 22. Varendi, M. Eesti õmblustööstuse olevik ja tulevik.-Majandusteadus ja majanduspoliitika Eesti Vabariigis. Ettekannete teesid ja artiklid. Tallinn, 1994. Lk.140-141


| Home | Publications |