Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur
Agency Network Information
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur
Mis uut | Sisukaart | Tagasiside | Abi | Tõlked Print this page
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuur
 

T e e m a d     

   Riskianalüüs

"Juhend riskihindamise kohta tööl

"Riskihindamise juhend" (EL praktiline juhendmaterjal-2006)

"Riskihindamise olulised tegurid"

"Praktiline juhend töötajale ja tööandjale"

 

    Stress

Teabeleht 22/Tööstress/ 

Teabeleht 23/Tööga seotud stress/ 

Teabeleht 24/Töövägivald/ 

   Ohtlikud ained

Rahvusvahelised kemikaalide ohutuskaardid

Teabeleht 33/Töökoha keemiliste ohutegurite tutvustus

Teabeleht 34/Ohtlike kemikaalide kõrvaldamine ja asendamine

Teabeleht 35/Teabe edastamine ohtlike kemikaalide kohta

Teabeleht 39/Respiratoorset sensibilisatsiooni põhjustavad kemikaalid

Teabeleht 40/Nahka sensibiliseerivad ained

Teabeleht 41/Bioloogilised ohutegurid/ 

 

    Ehitame ohutult

 Teabeleht 48/Töötervishoid ja tööohutus väikestel ehitusplatsidel/ 

 Teabeleht 49/Ohutud katusetööd/ 

 Teabeleht 50/Müra vähendamine ehitustöödel/ 

 Teabeleht 51/Asbest ehitustöödel/ 

   

    Müra

 

Teabeleht nr 56 "Mürast töökohal" 

Teabeleht nr 57 "Müra mõju" 

Teabeleht nr 58 "Müra vähendamine ja kontroll selle üle

"Müra ja vibratsiooni piiramine "